Om Ull

Ull kendes også under navnene Uller og Oller.
Han er søn af Sif og dermed Thors stedsøn.

 

Hans bolig i Asgård kaldes Ydalir - ’taksdal’ - der knytter ham til takstræet, som var meget brugt til buer. Han fortælles også at være en yderst dygtig bueskytte, ligesom hans dygtighed inden for skiløb også nævnes. Ydermere beskrives han som værende smuk og en dygtig kriger, der er god at påkalde i tvekamp. Altså dækker han et bredt område indeholdende jagt, skiløb og tvekamp. Ulls skib kaldes Skjold, og derfor kaldtes skjolde til tider for Ulls skib, Ulls skude eller Ulls båd.

 

I Grimners Tale antydes det, at Ull oprindeligt havde en meget fremtrædende rolle, da han nævnes som den anden af mange lige efter Thor, og digteren skriver ”Ull og alle guder”. Endvidere knyttes Ull til en edsring - en ring, som holdtes i hånden, når en ed fremsagdes for guder og mennesker. Mange andre guder har også haft en edsring tilknyttet, men at Ull også har en antyder, at han har været så vigtig en gud, at han også har været til stede, når store løfter blev afgivet.

 

Saxo beskriver en myte, hvori Odin forvises af guderne og Oller - Ull - overtager rollen som overgud med alt dette indebærer. Her forbarmer guderne sig dog over Odin til sidst og lader ham vende tilbage, og Odin jager Ull bort fra den plads, han i Odins fraværd har haft.

 

Ull har haft særlig tilknytning til dele af Sverige og Norge, hvor et væld af stednavne rummer hans navn. Det store stadion i Göteborg hedder Ullevi (dvs. Ulls vi, hans helligsted), hvor der bl.a. er anlagt en berømt 400 meter skøjtebane. Også det store stadion i Oslo, Ullevål, rummer Ulls navn.

 

Dette bærer vidnesbyrd om, at han i tidligere tider - før Odin blev den mest fremtrædende guddom - har været den mest hædrede af guderne. Også Saxos fortælling om Ull og Odins strid om pladsen som den øverste gud understreger dette. Men i myterne, som har overlevet, er der ikke meget at finde om Ull, og han spiller ikke en særligt fremtrædende rolle. Han er højest sandsynligt blevet trængt i baggrunden af guder som Odin og Thor - lige som Heimdal og Tyr - da myterne er blevet nedskrevet.

 

 

Kilde: www.enchantedforest.dk/religio... & Gyldendals "Den Store Danske".

Billede